ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان

1 1 1 1 1
عمان از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که با رشد و ثبات اقتصادی خود و ایجاد برنامه هایی برای جذب سرمایه های خارجی و ثبت شرکت های خارجی، باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی مشتاق به ثبت شرکت در عمان باشند.

ادامه مطلب

زندگی در قطر

زندگی در قطر

1 1 1 1 1
ثبات و رشد اقتصادی قطر سبب شده است که بسیاری از مردم جهان برای ادامه زندگی و سرمایه گذاری مطمئن به قطر مهاجرت کنند و یا به زندگی در قطر فکر کنند. بکر بودن بازارهای اقتصادی و شغلی در کنار بهره مندی از بالاترین درآمد سرانه در جهان، موجب می شود که بسیاری از مردم بخصوص جوانان برای زندگی، ادامه تحصیل و اقامت، قطر را انتخاب کنند.

ادامه مطلب

مشاوران بین الملل آرشید